Saptamana a doua a Postului Mare 12.03.2017

„Dumnezeule, Cel ce ne-ai adus pe noi și acum a săvârși mersul cinstitului post, și ne-ai dăruit a intra în sfânta călătorie a săptămânii a doua; Însuți, Doamne, învrednicește-ne să trecem lesne și spre cea viitoare; trupului și sufletului nostru bine făcându-le, și tărie dându-le”(luni).

„Punându-ne înainte postul masă de taină, ne cheamă pe noi să ne săturăm din destul. Deci să mâncăm ca pe niște bucate darurile Duhului cele de-a pururea vii; să bem ca o băutură izvoarele lacrimilor cele ce dumnezeiește izvorăsc, și veselindu-ne să aducem laudă lui Dumnezeu neîncetat”.

„Vremea postului este veselă. Pentru aceasta săturându-ne din destul de curăția cea luminată, de dragostea cea curată, de rugăciunea cea luminoasă și de alte multe virtuți, să strigăm luminat: Cruce a lui Hristos preasfântă, ceea ce ai odrăslit desfătarea vieții, învrednicește-ne pe toți a ne închina ție cu inimă curată, dându-ne iertare și mare milă”(marți).

„Postește de răutate, suflete al meu, desfătându-te întru dumnezeiasca dragoste; deschide ușa tuturor felurilor de bunătăți, încuind intrarea vicleniei, prin înfrânare și prin rugăciune”(vineri).