Istoric

Una dintre cele mai remarcabile personalităţi clericale ale Turzii din secolul al XX-lea a fost protopopul ortodox Iovian Mureşan (1862-1939). Lunga sa carieră clericală a fost pusă în slujba bisericii şi a neamului românesc. Contribuţia sa la viaţa social-politică a oraşului Turda a fost una deosebită, ilustrând pe deplin sensul vechiului şi înţeleptului proverb românesc „omul sfinţeşte locul”.

Inclusiv azi, în anul 2016, turdenii şi cei care vizitează Turda pot vedea şi admira ctitoria vrednicului protopop, biserica pe care credincioşii locului o numesc, cu mândrie, „Catedrala”, aflată în centrul oraşului, având hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil, de la sfinţirea căreia se împlinesc 80 de ani. Iovian Mureşan a fost preotul providenţial, clericul care a adus ortodoxia din această parte a Transilvaniei din lumea satului (Viişoara) în mijlocul oraşului Turda, important centru urban al Transilvaniei, reşedinţa comitatului maghiar Turda-Arieş, iar apoi a judeţului Turda-Arieş din cadrul României Mari.

Cea mai importantă realizare a protopopului Iovian Mureşan a fost ridicarea catedralei din Turda, proiect de suflet pentru care şi-a dedicat toate forţele, priceperea şi resursele financiare, neprecupeţind niciun efort pentru a-şi vedea măreaţa operă finalizată.

Terenul pe care s-a construit catedrala a fost vândut de municipalitatea turdeană parohiei ortodoxe Turda-Veche, reprezentată de Iovian Mureşan, în anul 1920, cu suma de 5.205 lei. Acest document, datat 20 noiembrie 1920, identifica clar locaţia terenului pe teritoriul aşa-numit Parcul Reginei Maria. Una dintre clauzele contractului stipula faptul că biserica va intra în posesiunea terenului cumpărat numai atunci când va începe construirea bisericii.

La 19 septembrie 1926 a fost pusă piatra de temelie a viitorului măreţ edificiu, în prezenţa episcopului Vadului, Feleacului şi Clujului, Nicolae Ivan, a primarului Clujului, Teodor Mihali, a primarului Turzii, Iuliu Genţiu, a prefectului judeţului Turda, Ovidiu Gritta, a ministrului Cultelor şi Artelor, Vasile Goldiş, şi, nu în ultimul rând, a ctitorului Iovian Mureşan. Slujba oficială, celebrată de ierarhul locului, a avut loc la Biserica Între Români din Turda, după care s-a mers în procesiune la locul viitoarei biserici, care a fost sfinţit.

Anul 1935 a adus cu sine împlinirea misiunii preotului Iovian Mureşan la Turda. Acest fapt s-a consumat prin sfinţirea catedralei ortodoxe din centrul oraşului la 3 noiembrie 1935, biserica primind hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil. Ceremonia solemnă a sfinţirii a fost condusă de Lucian Triteanu, episcopul Romanului si o numeroasa asistenta.

catedrala ortodoxa la 1940
Catedrala ortodoxa din Turda la 1940

Catedrala ortodoxa Turda

Cu ocazia sfinţirii catedralei, ctitorul ei, Iovian Mureşan, a fost ridicat la rangul de iconom-stavrofor, având dreptul de a purta cruce pectorală. În contextul ceremoniilor ocazionate de sfinţirea catedralei, comunitatea locală a recunoscut şi apreciat la un înalt nivel contribuţia esenţială a protopopul ortodox la dezvoltarea culturală şi spirituală a Turzii. Iovian Mureşan a primit la 1 noiembrie 1935 titlul de cetăţean de onoare al Turzii.

ACT COMEMORATIV

 Întru slava lui Dumnezeu, zidita-s-a acest sfânt locaş de închinare cu hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, începând din anul 1925, sub glorioasa domnie a prea luminatului şi bine credincios domn liberator de popor şi întregitor de hotare Ferdinand I, Regele tuturor Românilor, şi s-a terminat şi târnosit în anul 1935, în zilele luminatei şi bine cuvântatei stăpâniri a Majestăţii Sale Regelui Carol II, fiind Patriarh al bisericii autocefale ortodoxe române, înalt Prea Sfinţia Sa Dr. Miron Cristea, Mitropolit şi Arhiepiscop al Transilvaniei înalt Prea Sfinţia Sa Dr. Nicolae Bălan, Episcop al Eparhiei Vadului, Feleacului şi Clujului Prea Sfinţia Sa Nicolae Ivan, dl Al. Lapedatu, ministrul cultelor, prin râvna şi neobosita străduinţă a smeritului rob al lui Dumnezeu paroh protopop stavrofor Prea Cucernicia Sa Iovian Murăşianu şi Cucernicia Sa Emil Mureşanu, capelan protopopesc, al consiliului şi epitropiei parohiale, din mijloacele fondului zidirii bisericii anume întemeiat şi alimentat de enoriaşi şi din subvenţiile statului român, ale judeţului, ale oraşului Turda de sub conducerea primarului Dr. Iuliu Genţiu, ale preoţimii, ale Societăţii femeilor române şi din colecte publice, s-a predat înaltei sale destinaţiuni în 3 Noemvrie 1935, ca să fie în veci spre preamărirea lui Dumnezeu, spre întărirea credinţei şi a legii strămoşeşti cum şi spre mângăerea sufletească a tuturor celor ce cu credinţă şi cu dragoste vor intra într-însa.

PICTURA CATEDRALEI

Acum, la 80 de ani de la sfinţirea Catedralei ( 15 noiembrie 2015), pictura ne apare în faţa ochilor având frumuseţea ei originală, desfătând ochii şi sufletul privitorului.

Pictorul Paul Molda din Bucureşti va picta in anul 1935, altarul, iconostasul şi amvonul precum si coloanele şi arcadele de sub galerii şi cor. Icoanele de pe catapeteasmă şi amvon se vor executa în culori de ulei, fondurile vor fi din aur veritabil, iar pictura murală va fi făcută în culori tempera.

Catedrala ortodoxa Turda - iconostas

Portal intrare catedrala

A doua etapă a lucrării va începe în anul 1938 si va fi realizata de Pictorul Gheorghe Belizarie din Piteşti. Pictura se va executa în tehnica pompeiană, adică pictura mată, ulei, ceară şi terebentină în stilul curat bizantin, întrebuințându-se aur veritabil la locurile sfinţilor şi tablourile indicate în deviz. Pictorul Gheorghe Belizarie s-a angajat să schimbe şi pictura existentă dacă se va ajunge la concluzia că între cele două stiluri de pictură nu există continuitate. Toată lucrarea va fi terminată până la data de 26 octombrie 1938.

Profesorul Aurel Pop din Târgu Mureş a sculptat iconostasul, amvonul, şi stranele din biserică.

Spre sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, Catedrala va fi grav avariată, atât în exterior, cât şi în interior. Abia la începutul lunii februarie 1946 se va începe repararea picturii de la cupola centrală şi din restul bisericii, lucrarea fiind efectuată de către pictorul Victor Gullin din Botoşani. Din cauza fumului de lumânări, a poluării existente în oraş, a infiltrării apei prin acoperiş, dar şi a trecerii timpului, pictura nu mai putea fi observată în toată frumuseţea ei. Astfel, la începutul anului 1986 (ianuarie-martie), pictura va fi restaurată de către prof. Dimitrie Bănică.

PREOTII SLUJITORI LA CATEDRALA DIN TURDA

Primul preot care a slujit la catedrala din Turda a fost chiar ctitorul ei, părintele Iovian Mureşan. După trecerea acestuia la Domnul (1939), în măreţul locaş de închinăciune au slujit o serie de preoţi înzestraţi cu har, care au continuat opera marelui ctitor de la Turda.

Parohia Turda III a luat ființă în octombrie 1956, datorită creșterii numărului credincioșilor ce apartineau de catedrala.

CORUL DE FETE “ SIMBOL” al Catedralei Turda

În anul 1992, Preotul Octavian Băieş a înfiinţat un cor de copii, care între timp a devenit formaţie corală, intitulată sugestiv Simbol, cu o activitate ne întreruptă de 25 de ani. În această perioadă a organizat o serie de turnee şi excursii în toate regiunile ţării şi în afara ei (Bulgaria, Grecia, Cehia, Germania, Turcia).

Aici puteti vedea mai multe despre Corul Simbol al Catedralei Turda

Parohia Ortodoxa Romana Turda I

Preotul profesor Grigore Biji
Protopopul Aurel Gliga
Preotul lector Augustin Faur
Preotul Vasile Lupu
Protopopul Gheorghe Gotea
Protopopul Alexandru Rus

altar cu obiectele de cult

Parohia Ortodoxa Romana Turda III

Preotul profesor Grigore Biji
Preotul Gheorghe Cojocneanu
Preotul Coriolan Mureşan
Preotul Octavian Băieş
Preotul Grigore Marchiş