Intrarea in biserica a Maicii Domnului 21.11.2016

„Daruri să aducă astăzi Împărătesei Maici toate: cerul şi pământul şi cetele îngerilor şi mulţimea oamenilor şi să strige: în Templu este adusă bucuria şi veselia."
"Cu pâine cerească fiind hrănită, Fecioară, cu credinţă în Templul Domnului, ai născut lumii pe Cuvântul, Pâinea Vieţii. Căruia ca o Biserică aleasă şi cu totul fără de prihană, mai înainte ai fost logodită prin Duhul în chip tainic, Mireasă făcându-te lui Dumnezeu şi Tatălui.” (din Utrenia Praznicului)