Inaltarea Sf Cruci 14.sep.2016

"Veniți, popoare, preaslăvita minune văzând, puterii Crucii să ne închinăm; că lemnul, in rai oarecând, moarte a odrăslit, iar aceasta viață acum a înflorit, având pe Domnul cel fără de păcat, răstignit pe ea. De la care, toate neamurile, nestricăciune luând, grăim: Cel ce prin cruce moartea ai surpat și pe noi ne-ai mântuit, slavă Ție." (Stihiră la închinarea Sfintei Cruci)