Duminica vindecarii demonizatului din tinutul Gherghesenilor 23.oct.2016

Astăzi am fost părtași la întâlnirea dintre Dumnezeu cel întrupat pentru a noastră mântuire si o parte dintre duhurile necurate ce au căzut odată cu Lucifer. Acestea puseseră stăpânire pe viața demonizatului, făcând din ea un loc al manifestării răutății lor. Prezența celui rău produce întotdeauna tulburare, pervertire, distorsionare a realității create de Dumnezeu. Diavolul maimuțărește pe Dumnezeu si pizmuiește pe cei ce își află pacea sufletului în comuniune cu El si cu aproapele.

Amestecul duhurilor necurate în mersul lumii de azi e foarte subtil. Sunt multe cazuri în care se ascund în spatele "binelui" umanității, al libertății, al progresului, etc. Numai ducând o viață pusă sub călăuzirea lui Dumnezeu ajungem să sesizăm această realitate a vieții duhovnicești. Biserica ne pune la îndemână toate cele necesare spre a ne păzi de "cursele celui viclean": postul, rugăciunea, sfintele slujbe, participarea la Sf. Taine, cuvintele Sf. Scripturi, viețile sfinților s.a.

Nimeni nu poate lupta de unul singur cu "duhurile răutății răspândite în văzduhuri", însă Dumnezeu ne vine în ajutor cu harul Său si atunci simtim pacea pe care numai prezența Lui o poate aduce în suflet. Prezența aceasta mântuitoare se cere mărturisită nu pentru că ar avea nevoie Dumnezeu, ci noi, prin mărturia noastră devenim apostoli ai Lui, dând si altora posibilitatea de a cunoaște "cât bine ne-a făcut Dumnezeu".