Duminica vamesului si fariseului 05.02.2016

Intrăm, de astăzi, într-o perioadă specială a anului bisericesc, numită a Triodului. Pe parcursul a 10 săptămâni, Biserica ne cheamă, prin rânduielile liturgice caracteristice acestui răstimp, să ne întoarcem acasă. Demersul nostru spiritual se cere temeluit pe cuvintele Mântuitorului: "Învățați-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre"(Mt.11,29).

Pornind de aici, dacă suntem fii ai Bisericii, vom constata că cea mai grea luptă este lupta cu propriile noastre patimi și orgolii ce ne despart de Dumnezeu și de semenii noștri. Să ne cercetăm adâncul cu sinceritate pentru a vedea cât din atenția noastră o acordăm părții fariseului celui mândru și cât din ea se îndreaptă spre starea "inimii înfrânte și smerite pe care Dumnezeu nu o va urgisi".

Cei doi, fariseul știu vameșul, stăteau deopotrivă în fața Domnului. Întâiul stătea doar trupește, mintea și inima findu-i cuprinse de "performanțele" pe care și le atribuia socotindu-se deasupra tuturor. Al doilea, vameșul, avea și inima și mintea îndreptate către Dumnezeu recunocându-și păcatele ce îl făceau nevrednic de sta acolo. Știutorul inimilor, Cel ce nu caută la față, ci la adâncul omului, îi primește acestuia suspinurile.

Sf. Grigorie Palama, în omilia la această duminică, rostită prin 1350, se întreba și răspundea: "De ce oare smerenia înalță spre culmea dreptății, iar buna părere despre sine îl coboară pe om spre adâncul păcatului? Pentru că cel ce se socoate că el este cineva mare, și aceasta chiar înaintea lui Dumnezeu, este părăsit pe bună dreptate de către Dumnezeu, ca unul ce crede că nu are nevoie de ajutorul Lui. Iar cel ce se socoate pe sine că este un nimic, și de aceea caută la îndurările cele de Sus, are parte și dobândește pe drept îndurarea și ajutorul și harul lui Dumnezeu".

"Să aducem cu osârdie rugăciuni de umilință Ziditorului ca și vameșul; lepădându-ne de nerecunoscătoarele rugi ale fariseului, de glasurile cu laudă mare, care aduc defăimare împotriva aproapelui, ca să câștigăm pe Dumnezeu milostiv și lumină"( din Utrenia duminicii).