Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic -Niceea 325 28.05.2017

"Pomenirea de fiecare an a purtătorilor de Dumnezeu Părinți, adunați din toată lumea în strălucita cetate a Niceei, adunarea drept-credincioșilor bine cinstitori, cu credință astăzi să o prăznuim. Căci aceștia au nimicit cu bună gândire învățătura cea nelegiuită a ticălosului Arie și l-au alungat sobornicește din Biserica a toată lumea; și au învățat pe toți să mărturisească lămurit că Fiul lui Dumnezeu este de o ființă cu Tatăl, împreună veșnic și mai înainte de veci, lăsând în scris aceasta, cu grijă și cu evlavie, în Simbolul credinței. Pentru aceasta și noi, următori dumnezeieștilor lor învățături, crezând cu tărie, ne închinăm Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt, Treimii celei de o ființă, întru o dumnezeire"(din Vecernia duminicii).