Duminica Samarinencei 14.05.2017

"Trupește ai ostenit, Cel ce ești odihna tuturor; de bunăvoie ai însetat, Izvorule al minunilor; apă ai cerut, Iisuse, apa cea vie fagaduind.

Cu femeia samarineancă ai vorbit, Doamne, vădind nebunia fariseilor celor fără de lege; că aceea a crezut că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, iar ei s-au lepădat de Tine.

Apa vie, cea săltătoare, apa nemuririi ai făgăduit să dai, Izvorule cel pururea viu, celor ce primesc cu credință Duhul Tău, Mântuitorule, Care din Tatăl purcede."(din Utrenia Duminicii Samarinencei)