Duminica după Botezul Domnului 08.01.2016

Domnul își începe propovăduirea după ce îl biruiește pe ispititorul dintru început, șarpele diavol. Sf. Ioan Botezătorul fusese întemnițat, misiunea lui se încheiase.
"Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor"(Mt. 4,17). Cu acest mesaj al Sf. Ioan Botezătorul și-a început și Mântuitorul cuvântul Său către popor. Pocăința reprezintă temelia vieții creștine, începutul lucrării duhovnicești, calea spre liniștirea noastră. Fără pocăință nu putem experia Împărăția cea neînserată încă din această viață.
Când participăm la Sfânta Liturghie avem posibilitatea de a pregusta Veșnicia, nu ne pierdem identitatea personală ci o regăsim în comuniune cu Dumnezeu și cu ceilalți. Starea de pocăință, de metanoia ne ajută să regăsim și să conștientizăm starea de fii ai lui Dumnezeu pe care am pierdut-o când ne-am înstrăinat de El.
Să ne propunem cu toată seriozitatea schimbarea voii noastre, armonizarea ei cu voia lui Dumnezeu și vom avea de câștigat și în veacul de acum și în cel ce va să fie!