Duminica dinaintea Nasterii Domnului 18.12.2016

Pentru cei mai mulți, pericopa evanghelică de asta nu transmite prea mult, însă sfântul Ioan Gură de Aur ne lămurește minunat: "Ai văzut chiar din primele cuvinte ale evangheliei cum sunt evangheliile! Dacă re îndoiești că ai să ajungi fiu al lui Dumnezeu, atunci încredințează-te de aceasta prin aceea ca Fiul lui Dumnezeu S-a făcut Fiu al Omului. Pentru că este cu mult mai greu pentru mintea omenească să înțeleagă că Dumnezeu S-a făcut om, decât să înțeleagă ca omul să ajungă din al lui Dumnezeu . Așadar când auzi că Fiul lui Dumnezeu este Fiu al lui David si al lui Avraam, nu te îndoi că și tu, fiu al lui Adam, vei fi fiu al lui Dumnezeu. Că Fiul lui Dumnezeu nu s-ar fi smerit in zadar si în deșert atât de mult, dacă nu ar fi vrut sa ne înalțe pe noi. S-a născut după trup, ca tu să te naști după duh; S-a născut din femeie ca tu sa încetezi să mai fii fiu al femeii. Pentru aceasta Fiul lui Dumnezeu a avut o îndoită naștere: una asemenea nouă, si alta mai presus de noi. Pentru că S-a născut din femeie, Se aseamănă cu noi; dar pentru că nu S-a născut nici din sânge, nici din voința trupului sau a bărbatului, ci de la Duhul Sfânt, ne arată nașterea cea mai presus de noi, nașterea cea viitoare, pe care ne-o va dărui nouă de la Duhul. (Matei 1, 1-25)