Duminica bogatului nemilostiv si a saracului Lazar 30.oct.2016

Adeseori Mântuitorul se folosea de pilde pentru a transmite celor ce-L ascultau învățătura Sa privitoare la realitățile tainice dinlăuntrul dar și din afara noastră. Pilda de azi este mărturia pe care Însuși Dumnezeu o dă despre viața de dincolo de mormânt. E mărturia cea mai înaltă pe care noi, oamenii, adeseori n-o luăm în seamă.

Din această pildă putem învăța multe:
-fiecare rămâne conștient de sine însuși după moarte.
-dincolo nu ne mai putem ascunde după măștile de care ne-am folosit în viața pământească.
-atunci vom vedea pe Dumnezeu "față către față" si vom constientiza deplin alegerile pe care le-am făcut.
-mustrările conștiinței ce nu va mai putea fi amorțită se vor transforma într-o adevărată văpaie.
-tuturor se dă răstimpul acestei vieți spre întoarcerea conștientă Acasă.

Părintele Dumitru Stăniloae spunea că "Dumnezeu așteaptă cu mare răbdare întoarcerea noastră spre El, așteaptă să ne trezim la înțelegerea iubirii pe care ne-o oferă... Timpul implică si libertatea omului dar si marele respect pe care Dumnezeu îl are pentru creaturile Sale; Dumnezeu nu intră cu forța în inima omului"

Putem experia Raiul încă de aici dacă ne îmbogățim în Dumnezeu, dacă întru noi Îl avem pe Hristos cel răstignit si înviat, suprema bogăție si laudă a noastră, după cuvântul Sf. Ap. Pavel de azi: "Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine si eu pentru lume"(Gal. 6,14).