Pilda samarineanului milostiv

Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv)

Astazi l-am pomenit pe Sfântul Ioan Gură de Aur (343 - 407), care, în Omiliile la Matei, ne învaţă cum să ne bucurăm:
"Dacă am vrea să ne bucurăm necontenit, avem o mulţime de prilejuri. Dacă îmbrăţişăm virtutea, nimic nu va putea să ne întristeze. Virtutea dă nădejdi de nezdruncinat celor ce o practică, îi face plăcuţi lui Dumnezeu, cu nume bun înaintea oamenilor şi-i umple de bucurie nespusă. Chiar dacă virtutea cere osteneală pentru săvârşirea ei, totuşi umple conştiinţa de multă bucurie, face atâta plăcere sufletului câtă nici un cuvânt nu o poate înfăţişa." (Omilia LIII, 4)