Intrebare: Cum sa facem sa iubim pe aproapele nostru….daca ne iubim familia si rudele este destul? Adica
Iisus nu a spus de familie ci de aproapele. As vrea sa inteleg, mai bine.
Raspuns: Aproapele nostru este orice om, fără nici un fel de deosebire. Vedem asta din parabola samariteanului milostiv ( Lc. 10,29-37). Iubirea de Dumnezeu și de aproapele începem să o învățăm în familie și în comunitatea liturgică a Bisericii. Pornind de aici suntem datori să „gustăm” din bucuria iubirii aproapelui. Când mintea noastră este cuprinsă de înțelegerea ce vine de Sus, atunci ajungem să vedem în aproapele nostru fața lui Hristos. La împlinirea acestei virtuți conlucrează Dumnezeu și omul. Fără ajutorul Lui nu putem împlini această poruncă.
Iubirea de Dumnezeu și de aproapele se nasc una din alta, se întrepătrund.”Iubiților, să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire”(I Ioan 4, 7-8). Vezi mai departe și versetele 20-21 din același capitol.
În concluzie, pentru a împlini porunca iubirii aproapelui, suntem datori să depășim granițele familiei : ” Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții”(Ioan 13, 35).