Duminica inaintea inceperi postului mare 19.02.2017

Din cântările Triodului pregătitoare pentru Postul Mare:
"Lăcomind ne-am supus goliciunii celei dintâi, biruiți fiind de gustarea cea amară, și de la Dumnezeu ne-am lepădat. Ci să ne întoarcem la pocăință, și să ne curățim simțirile asupra cărora este războiul, făcând începerea postului; cu nădejdea darului inimile întărindu-ne, iar nu cu mâncările, întru care cei ce au umblat nu s-au folosit. Și în acest chip vom mânca Mielul lui Dumnezeu, în sfânta și purtătoarea de lumină noapte a Învierii, Cel ce S-a împărtășit pe Sine ucenicilor la Cina cea de Taină; Care risipește întunericul necunoștinței cu lumina Învierii Sale."

"În toată vremea postul este de folos celor ce-l iubesc și-l fac. Că nici vătămările diavolești nu îndrăznesc asupra celui ce postește, ci încă și păzitorii vieții noastre, îngerii, mai cu deadinsul stau pe lângă noi, cei care ne curățim cu postul".

"De bucate postind, suflete al meu, și de pofte necurățindu-te, în deșert te lauzi cu nemâncarea; că de nu ți se va face ție pricină de îndreptare, ca un mincinos vei fi urât de Dumnezeu, și demonilor celor mai răi te vei asemăna, care niciodata nu mănâncă. Deci caută să nu faci netrebnic postul păcătuind; ci nemișcat să rămâi spre pornirile cele fără de cale, părându-ți că stai înaintea Mântuitorului Celui ce S-a răstignit pentru tine, strigând către El : Pomenește-mă, Doamne, când vei veni întru împărăția Ta".